Category

Video
در این کلیپ شما مشاهده خواهد کرد که درب چاه فاضلاب چگونه پیدا شده و باز می شود.قبل از شروع تخلیه فاضلاب از چاه ، لازم است درب چاه باز شده و لوله پمپ لجنکش به داخل چاه پر شده هدایت شود و سپس شروع به تخلیه فاضلاب از چاه کند.
برای ادامه مطلب کلیک کنید